خانه / مقالات / تندخوانی / آیا “خط بردن” سبب کاهش سرعت مطالعه میشود؟

آیا “خط بردن” سبب کاهش سرعت مطالعه میشود؟

برخی از افراد هنگام مطالعه از تکنیک خط بردن که از کودکی در وجود آن ها نهادیه شده استفاده میکنند و برخی دیگر عادت به انجام چنین کاری ندارند. خط بردن به وسیله اشیای مختلفی همچون مداد ، خط کش ، خودکار و در برخی افراد با انگشت سبابه صورت میگیرد.
بهترین روش برای خط بردن استفاده از انگشت سبابه است. استفاده از انگشت سبابه برای خط بردن سرعت بیشتری به مطالعه ی شما میبخشد (نسبت به اشیای متفرقه ی دیگر). همچنین انگشت سبابه حواس پرتی کمتری نسبت به اشیایی همچون خط کش درذهن شما ایجاد میکند.
از مزایای مهم خط بردن با استفاده از انگشت سبابه این است که از خواب آلودگی و کسلی حین مطالعه جلوگیری میکند و باعث تمرکز حواس در فرد خواننده میشود اما مهمترین عیبی که این روش دارد این است که سرعت مطالعه را تا حدودی پایین می آورد که البته این مورد بستگی به ملاک سنجش و چگونگی به کارگیری تکنیک خط بردن دارد و در هر فرد میتواند متفاوت باشد.

در این مقاله به شما تکنیکی ارائه میشود که با استفاده از آن میتوان از کاهش سرعت در مطالعه را تا حد زیادی کاهش داد ؛

چشم تابع انگشت سبابه باشد ، نه انگشت سبابه تابع چشم !

در ابتدا برای تمرین بهتر است انگشت خود را خیلی سریع زیر کلمات حرکت دهید و چشم خود را مجبور کنید که طبق سرعت دست شما پیش برود. شاید تا مدتی فقط بتوانید کلمات را بخوانید و چیزی از آنها نفهمید اما پس مدتی تمرین و تکرار ذهن شما عادت میکند که سرعت پردازشش را بالا برده و با سرعت حرکت انگشت سبابهء شما هماهنگ شود .

اگر پس از مدتی تمرین حس کردید خط بردن سرعت مطالعهء شما را نسبت به قبل خیلی کمتر کرده و برایتان ایجاد ناراحتی میکند بهتر است آن را کنار بگذارید ؛ هیچ اجباری در یادگیری این مهارت نیست .

نظرات متخصصین مطالعه در مورد استفاده از خطبر یا راهنما مانند انگشت سبابه متفاوت است ؛ تعدادی از آنها معتقدند استفاده از هرگونه راهنما و خطبر سبب کاهش سرعت مطالعه میشود اما در مقابل تعداد زیادی از متخصصان مطالعه معتقدند استفاده از انگشت سبابه برای خط بردن نه تنها باعث کاهش سرعت نمیشوند بلکه با ایجاد تمرکز حواس برای خواننده باعث افزایش سرعت و یادگیری مطالعه کننده میگردد. برای اینکه شما بتوانید با سرعت حدودی ۲۰۰۰ کلمه در دقیقه مطالعه کنید ضروریست از تکنیک خط بـردن به وسیله ی انگشت سبابه استفاده کنید.
این اختلاف نظر ممکن است ناشی از تفاوت ملاک های در تندخوانی باشد. شاید یک متخصص معتقد باشد که تندخوانی یعنی ۳۰۰۰ کلمه در دقیقه که قطعا خـط بردن را یک مانع برای افزایش سرعت فرض خواهد کرد ، شاید متخصص دیگر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کلمه در دقیقه را معقول و منطقی بداند و از تکنیک خـط بردن استقبال کند.
در این مورد شما بهترین کسی هستید که میتوانید بهترین تصمیم را بگیرید . اطلاعات لازم به شما داده شده تا بتوانید تصمیمی اصولی و معقول بگیرید.