خانه / مقالات / کنکور / تست های فیزیک در کنکور سراسری

تست های فیزیک در کنکور سراسری

در درس فیـزیک ضمن مطالعه مفهومی و تقویت بنیه ریاضی، به طور کیفـی تست هایی در سطوح ساده، متـوسط و سخت زده و مراقب مفاهیـم نزدیک به هم باشید. حجم زیاد درس فیزیک و تنوع موضوعات آن ایجاب میکند که از قبل:

  • تسلـط خود را دربخـش های مختلف آن دقیـقا تعیین کرده باشید و بدانید در چه بخش هایی بیشـترین آمـادگی و در چه بخش هایی کمترین آمادگی رادارید. هنـگام تست زنی درکنکور، ابتدا سراغ تست هایی بروید که برای شما راحت تر هستند. مثلا بخش های ترمودینامیک (رشته ریاضی فیزیک) فیزیک پیش دانشـگاهی۲ ( رشته های علوم تجـربی و ریاضی فیزیک) بخـش نور به طـور کامل، حرکت نوسـانی ساده و موج، گرما و تعـادل گرمایی را میتوان به طور نسبی ساده تر از یخش های دیگر در نظر گرفت.
  • دقت لازم در تشخیـص مفاهیم نزدیک به هم درصورت مساله از اهمیـت بسیاری برخوردار است . مثلا کمیـت هایی از قبیل جابجایی و مسافت ،شتاب متوسط و شتاب لحظـه ای، بازه زمانی و لحظه، کار محیط روی دستگاه و کار دستگاه روی محیط، توان مفید و توان تلف شده …از مفاهیمی هستند که اغلب به علت کم دقتی، برداشت اشتباهی از آن ها میشود و طراحان تست نیز پاسخی معادل اشتباه صورت گرفته را در گـزینه ها قرار میدهند.
  • محاسبات عـددی یکی از مشـکل ساز ترین مـوارد است. اغلب مفاهیـم فیریکی را به خوبی تشخیص میدهید ولی در انجـام محاسبات عددی اشتباهاتی صورت میگیرد که یکی از شایع ترین اشتباهات دانش پژوهان است.
  •  توجه دقیق به تبدیل واحدها و این که در چه شرایطی نیازی به تبدیل واحد نمیباشد.
  • دروس داده شده و جزوات اسـاتید باید به گونه ای مطالعه شوند که بتوانید هـر زمان به طوردقیق،کامل و سـریع هر بخشی از آن را که خواستید بگویید و بنویسید. در این صورت مفاهیـم درسی در ذهن شما ملکه سازی به معنـای واقعی میشوند. آن وقت است که سرعت عمل را با دقت عمل، کسب کرده اید.
  • پس از فراگیری جزوات درسی به همـراه مسائل تشریحی و تستی مرتبط با هر موضـوع،تدریجا تست های کنکور سراسری را ابتدا بدون تعیین زمان ولی پس از مدتی با تعیین وقت بزنید. تست ها را آگاهـانه و با توجه به مفاهیم یادگیری شده بزنید و بـدانید سرعت عمل باید تا جایی باشد که دقت عمل را مخدوش نسازد.
  • زدن تست های مرتبط به تعداد زیاد و به طور آگاهانه بالاخره منجر به سرعت عمل نیز میشود.
  • در ماه های اردیبهشت و خرداد، تست های آزمون های کنکور پنج سال کذشته را به طور جامع بزنید و درصد خود را در درس فیزیک تعیین کرده، طوری عمل نمایید که به هیچ وجه اشتباه هر آزمون را در آزمون بعدی تکرار نکنید.
  • به سراغ راه حل های عجیب و غریب نروید و تلاش کنید برای افزایش سرعت در تست زنی تسلط خود بر مطالب را بالا ببرید .