خانه / مقالات / تندخوانی / تمرینات مفید برای افزایش مهارت تندخوانی

تمرینات مفید برای افزایش مهارت تندخوانی

تمرین تندخوانی – تند خوانی یک مهارت مطالعه و یادگیری است که مانند تمام مهارت ها با تمرین و ممارست پیشرفت کرده و با بی توجهی ضعیف میگردد.

مهمترین و ابتدایی تمرین موسوم به سریع خوانی است. در این تمرین بدون اینکه مفهوم گرایی و یادگیری را مد نظر قرار دهیم ، صرفا سریع خواندن و تمام کردن متن مورد هدف است. افرادی که تجربه شروع تندخوانی را داشته اند میدانند که در ابتدا نمیتوانند ذهن را همگام با سرعت چشم پیش ببرند . و عموما یکی فدای دیگری میشود ، یا چشم سریع میرود و ذهن با سرعت پایین تر از چشم پردازش میکند یا ذهن به سرعت مناسبی پردازش میکند اما حرکت چشم کند است .


یک متن ساده غیر درسی مانند داستان یا روزنامه را برداشته و بدون توجه به یادگیری با سرعت بخوانید . در این تمرین تندخوانی سعی کنید تعداد مکث های ناشی از عدم یادگیری را به حداقل برسانید ؛ بدین معنا که در طول مطالعه به بهانه ی نفهمیدن و عدم یادگیری مکث و برگشت به عقب نداشته باشید. به مرور زمان ذهن سرعت پردازش خود را منطبق بر سرعت مطالعه چشمی شما میکند البته به شرطی که شماهم با به کارگیری فنون تمرکز در این راه تلاش کنید .

تمرین تندخوانی بعدی در راستای افزایش هماهنگی بین چشم و مغز است.
یک متن ساده را انتخاب کرده و آن را وارونه کنید. سعی کنید متن وارونه روان و سریع بخوانید . پس از هر بار اتمام متن دوباره تلاش کنید. پس از هربار متوجه خواهید شد که سرعت مطالعه شما بیشتر شده و تقریبا علاوه بر مطالعه محتوای متن را نیز میفهمید.

در فنون تندخوانی نظرات راجع به خط بردن به وسیله انگشت یا هر شی دیگر متفاوت است برخی معتقدند خط بردن باعث افت سرعت در مطالعه و برخی دیگر معتقدند تاثیری در آن ندارد. با این حال از این تکنیک (خط بردن) میتوان به عنوان تمرینی برای هماهنگ سازی مغز و چشم استفاده کرد.
یک متن ساده را مقابل خود قرار دهید و با یک سرعت نسبی انگشت خود را زیر آن به حرکت در آورید . سعی کنید سرعت حرکت چشم را با سرعت حرکت انگشت زیر خطوط هماهنگ کنید. پس از اتمام هر سری از این تمرین سرعت حرکت انگشت را کمی افزایش دهید.  بعد از سه بار استفاده از این تمرین درک مفاهیم را هم اضافه کنید . بدین صورت که علاوه بر مطالعه همگام با انگشت ، درک ترکیبات و محتوای متن را نیز مورد توجه قرار دهید. دقت کنید که در این روش از حرکت همزمان سر جدا خودداری کنید چرا که باعث افت سرعت شما در مطالعه میشود.

در تمرین تندخوانی بعدی لازم است شما هر سطر را به صورت ذهنی به سه قسمت تقسیم کرده و در طول مطالعه هر سطر را در سه برهه زمانی مطالعه کنید. منظور از سه برهه زمانی این است که حین خواندن هر قسمت اصلا مکث و عقب گردی نباید صورت بگیرد. به مرور زمان این تمرین را تعمیم دهید و با تقسیم هر جمله به دو قسمت و یک قسمت مجددا امتحان کنید. با ادامه این تمرین میتوانید خود را به یک پاراگراف بدون مکث نیز برسانید !