خانه / دانلود های رایگان / ۱۰ گام اساسی برای موفقیت در کنکور

۱۰ گام اساسی برای موفقیت در کنکور

در این فایل تصویری، مجید رشیدی دارنده رتبه یک کنکور، به بیان ۱۰ گام اساسی موفقیت در کنکور می پردازد.
این ۱۰ گام عبارتند از:
۱- داشتن دلیلی مشخص
۲- داشتن چشم انداز مشخص
۳- تحلیل مسیر
۴- تمرکز بر روی موفقیت
۵- برنامه ریزی مشخص و مدون
۶- تک بعدی نبودن
۷- تقلب کردن
۸- تنوع در مطالعه روزانه
۹- ابتدا مطالعه و بعد  تست زدن
۱۰- استفاده از کلاسهای آموزشی
مشاهده آنلاین ویدیو