خانه / دانلود های رایگان / ۱۰ اصل مطالعه صحیح از زبان مجید رشیدی

۱۰ اصل مطالعه صحیح از زبان مجید رشیدی

در این ویدئو، مجید رشیدی، به بیان ۱۰ اصل مهم و کاربردی مطالعه می پردازد.
مجید رشیدی کارشناس مدیریت صنعتی از دانشگاه شهید بهشتی
کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران
دارنده رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد مدیریت در سال ۹۱